ABN architecten is opgericht in februari 2000, door Nicolas Vanderhaeghen, op een zeer inspirerende locatie “ het eilandje”te Antwerpen.

Van dag één werken we samen met creatievelingen met een jonge en open geest. Dat heb je nodig om te schakelen van kleinschalige naar grootschalige projecten, van interieur ontwerpen naar stedenbouwkundige ontwikkelingen. Van renovatie naar nieuwbouw.

Het streven naar energie-efficiënte gebouwen en het zoeken naar flexibele ontwerpen die de steeds veranderende maatschappelijke context kunnen dienen, dat is de uitdaging die ABN architecten steeds aangaat. De toekomst van het gebouw, de context, second live, mens en ruimte zijn daarbij kern woorden.

Hierbij waken we over het budget en de planning!!

Dat is het professionele karakter waarmee we ons als architectenbureau onderscheiden.

Een Gebouw overstijgt immers zijn programma en functie doorheen de tijd.

Creëren van een structuur die flexibel inpasbaar is vinden we belangrijk. Doorheen de levenscyclus van elk programma zijn er verschillende behoeften,noden en samenlevingsvormen. De traditie leert dat elke fase in de cyclus vraagt om een aangepaste omgeving. Onze doelstelling is dat er in “ruimte”wordt geïnvesteerd die flexibel ingericht wordt en naar gelang de fase, de mogelijkheden en het budget verder kan evolueren.

Wonen en werken zal steeds compacter worden, uit noodzaak. Dit vertaalt zich in aangepaste architectuur, ‘flexibele’ inrichting, ‘inteligente’ meubelen, ‘mobile’ wanden, flexibele indelingen, multi functionele bestemmingen.

ABN streeft steeds naar een doorgedrongen eenvoud en ruimtelijkheid. Dit aangevuld met een warm materiaal gebruik.

Niet minimalistisch maar maximalistisch.

Hierbij staat de wens van de bouwheer voorop. ABN verwerkt deze naar zijn filosofie en eenvoud.

Op de website vindt je een beperkt overzicht van onze projecten. Als U een ruimer beeld wilt krijgen van onze visie en capaciteiten, dan ontvangen we u graag op ons kantoor ;-)